Zmluvy a dohody

Evidenčné č. zmluvy

Súvisí so zmluvou

Subjekt

Predmet

Cena

Dátum

zverejnenia

Rok

Dátum podpisu

Náhľad

3037/2010
 
Malcomp, s.r.o
nájomná zmluva
803,04 €/rok
01. 02. 2011
2011
13. 12. 2010
word
3291/2010
 
Regionálne a poradenské centrum
nájomná zmluva
1 774,92 €/rok
01. 02. 2011
2011
20. 12. 2010
word
 1/2011D
 
JUDr. Erdody, Nitra
 právne služby
 200 €/mesiac
28. 02. 2011
2011
 24. 01. 2011
pdf
       1/2003
 
KRPZ, Nitra
 odber tepla
 cena URSO
 18. 02. 2011
2003
 21. 03. 2011
word
dodatok č.6 1/2003
 
KRPZ, Nitra
 odber tepla
 cena URSO
10. 03. 2011
2011
18. 02. 2011
word
dodatok č.5 2/2003
 
KRPZ, Nitra
dodávka vody
cena ZVAK, NR
10. 03. 2011
2011
08. 08. 2011
word
2/2003
 
KRPZ, Nitra
dodávka vody
cena ZVAK, NR
28. 03. 2011
2003
31. 12. 2002
word
541/2011
 
GTS Slovakia a.s.
nájomná zmluva
2 400 €/rok
31. 03. 2011
2011
28. 03. 2011
word
2/2011
 
MAMOGAZ SRO
revízie
1806 €/rok
25. 03. 2011
2011
25. 03. 2011
pdf
1664/2011   STAVEBNINY BBB s.r.o prenájom priestorov 83€/rok 01. 03. 2013 2011 15. 06. 2011 word
3/2011
 
Eva Cíbiková
technik BOZP
64 €/mesiac
28. 03. 2011
2011
22. 03. 2011
pdf
FA 20110007
 
ITERUM s.r.o NR
dodávka peč.
1996 €
30. 03. 2011
2011
30. 03. 2011
pdf
FA 20110009
 
ITERUM s.r.o NR
dodávka peč
1996 €
05. 04. 2011
2011
05. 04. 2011
pdf
1416/2011
 
Orange SK, a.s.
zmluva o nájme
3 500 €
24. 11. 2011
2011
12. 10. 2011
word
1620/2011
 
GTS Slovakia a.s.
nájomná zmluva
200 €/mesiac
24. 11. 2011
2011
25. 07. 2011
word
2141/2011
597/2007
Kozár a Kozár
dodatok č. 1
66,92 €/mesiac
24. 11. 2011
2011
15. 08. 2011
word
3165/2011
 
V. Greppelová
nájomná zmluva
56,00 €/mesiac
24. 11. 2011
2011
20. 10. 2011
word
3570/2011
 
V a V Akademy s.r.o
nájomná zmluva
10.00 €/hod.
29. 11. 2011
2011
21. 11. 2011
word
2312/2011
 
PATRONUS s.r.o
nájomná zmluva
30,00 €/deň
30. 11. 2011
2011
26. 08. 2011
word
   
Ing. Horvath-XEDOX
dohoda preddavok
340,0 €/mesiac
01. 12. 2011
2011
26. 10. 2011
word
   
Kolumbus - E. C. ABT
dodatok č. 1
55,00 €/mesiac
01. 12. 2011
2011
27. 10. 2011
pdf
5/2012
 
SPP
dodatok 5/2012
------
01. 12. 2011
2011
25. 11 2011
pdf
2/2003   Krajské riaditeľstvo PZ Nitra dodatok 2/2003 2,1596€/m3 01.02.2012 2012 02. 01.2012 word
1/2003   Krajské riaditeľstvo PZ Nitra dodatok 1/2003

-----

01.02.2012

2012

02. 01. 2012 word
    Ing. A. Horváth XEDOX zmluva o poskyt. služieb

340,0€/mesiac

01.02.2012

2012

26.10. 2012 word
1/2003 súhlas spoluvl. Ing. A. Horváth XEDOX zmluva o poskyt. služieb

340,0€/mesiac

01.02.2012

2012

26.10. 2012 pdf
  právnik JUDr. Štefan Šimonek, advokát zmluva o poskyt. služieb   25,0€/hodina 01. 03.2012       2012 01. 02. 2012 pdf
  likvidácia ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. zmluva o dielo     9 096,0 01. 03. 2012       2012 21. 02. 2012 word
219/2011 prevod majetku SOŠ Ul. sv. Michala Levice zmluva o prevode správy majetku     70,04 22. 03. 2012       2012 15. 03 2012 pdf
218/2011 prevod majetku SOŠ Pod amfiteátrom 7 Levice zmluva o prevode správy majetku     69,70 22. 03. 2012       2012 15. 03. 2012 pdf
581/2012 nájomná zmluva Compex Nitra, s.r.o. nájomná zmluva na pozemok    1 200 €/rok 27. 03. 2012       2012 01. 03. 2012 word
12105779 faktúra Baumit Slovensko faktúra za materiál     1211,03 13. 04. 2012       2012 28. 05. 2012 pdf
121219597 zmluva E-on elektrina zmluva o pripojení       799,20  23. 04. 2012       2012 28. 05. 2012 pdf
1/2003 zmluva KRPZ Nitra dodávka a odber tepla      ukončenie 17. 04. 2012      2012 04. 06. 2012 word
2/2003 zmluva KRPZ Nitra dodávka vody      ukončenie 17. 04. 2012     2012 04. 06. 2012 word
2012-1/290-290 zmluva UKF Nitra preúčtovanie energie            -------- 14. 05. 2012      2012 04. 06. 2012 pdf
2850/2012 zmluva GRYF - reklamné štúdio prenájom priestorov      456€ / ročne 01. 03. 2013     2012 22. 11. 2012 word
1/2012 zmluva o dielo MANO-GAZ s.r.o. Nitra revízie plynu       858,0 11. 05. 2012      2012 12. 06. 2012 word
  zmluva o dielo REBELS - Behinský odb. prehliadky el. z.     3 959,28  22. 08. 2012      2012 05. 09. 2012 pdf
  zmluva o poskyt.  služieb Bc. Jana Magdolenová vyprac. dokum. CO     20 €/ mesiac  03. 10. 2012     2012 01. 10. 2012 txt
  zmluva o poskyt. služieb Ing. Aladár Horváth

zmluva o poskytnutí služby

   bezoodplatne 29. 10. 2012     2012 26. 10. 2012 txt
  zmluva o dielo SportReal s.r.o Nitra zmluva o oprave podlahy v telocvični      15. 996,96  06. 11. 2012     2012 05. 11. 2012 txt / exc
2012 faktúry Zverejnenie faktúr 0112         -------------------      --------------- 01. 12.  2012     2012 27. 11. 2012 exc
2012 zmluva SportReal Nitra zmluva o dielo        15.999,84  € 17. 12. 2012     2012 13. 12. 2012 word
2012 fakúry Zverejnenie faktúr 1112 ---------------------      -------------- 19. 12. 2012     2012 30. 11.  2012 pdf
2012 faktúry Zverejnenie faktúr 1012 ---------------------      -------------- 19. 12. 2012     2012 30. 10 2012 exc
2013 zmluva O poskytovaní poradenských služieb zmluva o službách      25 €/ hod 24. 01. 2013     2013 24. 01. 2013 word
2013 faktúry Zverejnenie faktúr 12/2012 kniha dodáv. faktúr     --------------- 25. 01. 2013     2012 31. 12. 2012 pdf
2013 faktúry Zverejnenie faktúr  01/2013 kniha dodáv. faktúr     --------------- 28. 02. 2013      2013 31. 01. 2013 pdf
2013 faktúry Zverejnenie faktúr 02/2013 kniha dodáv. faktúr     --------------- 28. 03. 2013      2013 28. 02. 2013 pdf
2013 faktúry Zverejnenie faktúr  03/2013 kniha dodáv. faktúr     --------------- 24. 04. 2013      2013 31. 03. 2013 pdf
2013 faktúry Zverejnenie faktúr 04/2013 kniha dodáv. faktúr     --------------- 31. 05. 2013      2013 30. 04. 2013 pdf
2013 dodatok k zmluve SAFETECH dodatok k zmluve o dielo č. 001/06/2008 25 € /mesiac 21. 06. 2013 2013 14. 05. 2013 word
2013 dodatok k zmluve Cibikova ABT dodatok k zmluve 40 € / mesiac 21. 06. 2013 2013 29. 04. 2013 word
2013 faktúry Zverejnenie faktúr 05/2013 ----------------------     ---------------- 28. 06. 2013      2013 31. 05. 2013 pdf
2013 dodatok MAGDOLEN CO dodatok k zmluve       15 € / mesiac 09. 07. 2013      2013 01. 07. 2013 word
2013 zmluva 1624/2013 NUCEM zmluva o testovaní      --------------- 09. 07. 2013      2013 30. 06. 2013 pdf
2013 dodatok SPP dodatok zmluvy      --------------- 03. 09. 2013      2013 01. 07. 2013 pdf
2013 faktúry Zverejnenie faktúr 06/2013 ----------------------      --------------- 10. 09. 2013      2013 10. 09. 2013 pdf
2013 dodatok č. 1 TK Krškany dodatok zmluvy      --------------- 08. 10. 2013      2013 26. 06. 2013 word
2013 faktúry Zverejnenie faktúr 07/2013 ---------------------      --------------- 08. 10. 2013      2013 01. 08. 2013 pdf
2013 zmluva MANO GAZ s.r.o Nitra zmluva o dielo      555,60 €/rok 08. 10. 2013      2013 20. 09. 2013 word
2013 faktúry Zverejnenie faktúr 08/2013 ---------------------       -------------- 10. 10. 2013      2013  10. 10. 2013 pdf
2013 zmluva Hanakovič - stravovanie zmluva o poskyt. strav.      2,70 €/obed 30. 10. 2013      2013 12. 11. 2013 word
2013 faktúry Zverejnenie faktúr 09/2013 ---------------------     --------------- 11. 12. 2013      2013 11. 12. 2013 pdf
2013 faktúry Zverejnenie faktúr 10/2013 ----------------------     --------------- 11. 12. 2013      2013 11. 12. 2013 pdf
30/2012 zmluva Vlasta Greppelová, Jelenec prenájom priestoru     56 €/mesiac 12. 12. 2013      2013 09. 01. 2012 worc
2100/2013 zmluva FC Nitra  a.s., Nitra prenájom budovy     12 €/hod. 12. 12. 2013      2013 05. 11. 2013 word
2312/2013 zmluva GRYF reklamné štúdio, s.r.o., Žilina prenájom pozemku     456 €/rok 12. 12. 2013      2013 07. 11. 2013 word
2328/2013 zmluva FC Nitra  a.s., Nitra prenájom budovy     12 €/hod. 12. 12. 2013     2013        05. 11. 2013 word
2099/2013 zmluva Súkromná spojená škola, Nitra prenájom priestorov     12 €/hod. 12. 12. 2013      2013        01. 10. 2013 word
259382013 zmluva PODHOREC prenájom priestorov     12 €/hod. 12. 12. 2013      2013 09. 12. 2013 word
2560/2013 zmluva Takáč prenájom priestorov      12 €/hod. 12. 12. 2013      2013 02. 12. 2013 word
2436/2013 zmluva Kanás prenájom priestorov      12 €/hod. 12. 12. 2013     2013 11. 11. 2013 word
2349/2013 zmluva PODHOREC prenájom priestorov      12 €/hod. 12. 12. 2013     2013 04. 11. 2013 pdf
2162/2013 zmluva Orange Slovensko, a.s. Bratislava prenájom priestorov   1000 €/rok 12. 12. 2013     2013 30. 09. 2013 pdf
  zmluva -dodatok ZSE - dodatok ponuka E.Limit dodávka elektriny    ------------- 19. 12. 2013     2013 11. 12. 2013 pdf
2013 faktúry Zverejnenie faktúr 11/2013 ------------------------   -------------- 14. 01. 2014     2013 30. 11. 2013 pdf
2014 zmluva Ing.Vladimír Buch-INTERESY výmena PVC - triedy    4. 037,93 € 21. 01. 2014     2014 14. 01. 2014 word
2013 faktúry Zverejnenie faktúr 12/2013 ------------------------   -------------- 4. 02. 2014     2013 31. 12. 2013 pdf
2014 faktúry Zverejnenie faktúr 01/2014 ------------------------   -------------- 7. 03. 2014     2014 7. 02. 2014 pdf
2014 zmluva č.2/2014 I-NOVA NITRA, s.r.o výmena okien      80 000 € 11. 03. 2014     2014 10. 03. 2014 word
2014 zmluva č.3/2014 I-NOVA NITRA, s.r.o.  výmena okien   -------------- 24. 03. 2014     2014 24. 03. 2014 word