Verejné obstarávanie

    

          1. ZMLUVA O DIELO - Ing. Vladimír Buch - INTERESY - 14. 01. 2014

           2.  Zmluvu o dielo  - č. 2/2014  I-NOVA NITRA, s.r.o - 10. 3. 2014

           3.  OZNAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AŠI ABSOLVENTI NIE SÚ NEZAMESTNANÍ!  REMESLO MÁ ZLATÉ DNO!