Vítajte na našich stránkach,  budúci majstri, stavbyvedúci, podnikatelia, živnostníci.

      Vedenie školy:                                          

     

     adresa: Nábrežie mládeže č. 1, 950 28 Nitra
 
     riaditeľka: Ing. Ľubica Hlaváčová - 0911840087
     zástupkyňa riaditeľa pre TV:  PaedDr. Amália Hubinská -  037/7721830
     zástupckyňa riaditeľa pre OV: Ing. Magdaléna Vošická  -   0911399010                    
     vedúca ekonomického úseku: Ing. Tatiana Machovicová - 037/7721113
     výchovná poradkyňa: Ing. Zuzana Galisová
     vedúca personálneho úseku: Ing. Emília Ficová - 037/7721841
 
 
                         

KONTAKTY:

  • Nábrežie mládeže 1, 950 28 Nitra
  • telef. riaditeľka Ing. Ľ. Hlaváčová

        0911840087

  • telef. zást. pre TV PaedDr. A. Hubinská

         037/7721830

  • telef. zást. pre OV Ing. M. Vošická

        0911399010

  • telef. zást. pre TEČ Ing. T. Machovicová

        037/7721113

  • telef. person. odd. Ing. E. Ficová

        037/7721841

      RADA ŠKOLY:

 

    Začiatok funkčného obdobia: 21. 5. 2012

   Koniec funkčného obdobia: 21. 5. 2016  

      predsedkyňa: Ing. E. FIcová (za nepedagogických zam.)
      tajomníčka: PaedDr. Emília Tomašová (za pedagogických zam.)
      členovia: V. Kertesz (za pedag. zam.), Juraj Sabo (žiak), Ivan Hýbela (za rodičov), A. Vanková (za rodičov), M. Markovičová (za rodičov),
      Ing. V. Malý (NSK),  V. Búcora (NSK), Ing. L. Forrová (NSK), Ing. Z. Daniš (NSK),

 

 

 

 

NAŠI ABSOLVENTI NIE SÚ NEZAMESTNANÍ!  REMESLO MÁ ZLATÉ DNO!