Súťaž murár

   20. ročník medzinárodnej súťaže odborných vedomostí a zručností v odbore MURÁR

 

  "MURÁR 2014"

 

       Propozície

       Sprievodný list

       Výkresová dokumentácia

       Záväzná prihláška