Študijné materiály

   

    Čo treba vedieť k maturite? - docx 

 

     Predmety:

     1.  Prax I. ročník - stavebníctvo

     2. Prax II. ročník - stavebníctvo

     3. Základy stavebnej mechaniky - OSV, MSIZ

     4. Základy stavebnej mechaniky - stavebníctvo

     5. Príprava a realizácia stavieb - OSV, MSIZ

     6. Geodézia - OSV, MSIZ, stavebníctvo

     7. Účtovníctvo I. ročník - podnikanie v remeslách a v službách