Školské vzdelávacie programy

 

   ŠkVP   vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu 3A, 3C, 2C:

             33 Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov

             36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia

             64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

              

 

 

 

 

KONTAKTY:

  • Nábrežie mládeže 1, 950 28 Nitra
  • telef. riaditeľka Ing. Ľ. Hlaváčová

        0911840087

  • telef. zást. pre TV PaedDr. A. Hubinská

         037/7721830

  • telef. zást. pre OV Ing. M. Vošická

        0911399010

  • telef. zást. pre TEČ Ing. T. Machovicová

        037/7721113

  • telef. person. odd. Ing. E. Ficová

        037/7721841

      Čo ponúkame?

            študijné odbory - pre absolventov ZŠ, končí výučným listom a maturitou
            učebné odbory - pre absolventov ZŠ, končí výučným listom
            nadstavbové štúdium - pre absolventov učebných odborov
            dvojročné štúdium - pre absolventov ZŠ, končiacich v nižšom ako 9. ročníku

 

       Čo pripravujeme?

            večerné štúdium
            diaľkové štúdium
            akreditácie vo všetkých učebných odboroch

           lebo s nami sa nudiť nebudete

 

NAŠI ABSOLVENTI NIE SÚ NEZAMESTNANÍ!  REMESLO MÁ ZLATÉ DNO!