Vítajte na našich stránkach,  budúci majstri, stavbyvedúci, podnikatelia, živnostníci.

Naša škola

    sa nachádza na ľavom brehu rieky Nitry v meste pod Zoborom. Jej história je spätá s národným podnikom Pozemné stavby Nitra. Rýchly rozvoj    stavebníctva vyžadoval kvalifikovaných pracovníkov a už v roku 1949 začali Pozemné stavby Nitra so skupinovou výučbou učňov v profesiách murár a tesár. Praktickú činnosť vykonávali na pracoviskách podniku a teoretické vyučovanie riadili orgány školstva. Učebná doba bola dvojročná v profesii murár a jednoročná v profesii tesár. 1. 9. 1952 bolo zriadené Odborné učilište Štátnych pracovných záloh v Nitre, v roku 1953  boli prijaté       aj dievčatá a od roku 1957 bolo vytvorené podnikové odborné učilište. Od školského roku 1965/66 sa začalo vyučovať v novom areáli na Nábreží mládeže, neskôr pribudla večerná forma a od roku 1978 zriaďovacou listinou bolo Ministerstvom školstva zriadené Stredné odborné učilište stavebné a tak sa zaradilo do siete stredných škôl. Od roku 1991 je SOU stavebné štátnou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou.  
 
 
Kam na strednú školu?
 
 
 
Kritériá pre prijatie v šk. roku 2014/2015 - Otvárame aj študijné odbory pre šk.r. 2014/15
 
Kritériá pre prijatie do nadstavbového štúdia v šk. roku 2014/2015
 
 
 
 
 
 

       Čo ponúkame?

  •   Výučný list  a maturitu

  •   Certifikáty CENKROS plus, ALFA plus

       

           

NAŠI ABSOLVENTI NIE SÚ NEZAMESTNANÍ!  REMESLO MÁ ZLATÉ DNO!